KATEGORIJA
01 VIDEO

Radove možete prijaviti u sljedeće 3 podkategorije:

 • 01A TV oglasi
 • 01B Kino oglasi
 • 01C Internetski video oglasi

KATEGORIJA
02 SLIKA

Radove možete prijaviti u sljedeće 3 podkategorije:

 • 02A Printani oglasi
 • 02B Plakati
 • 02C Fotografija u oglašavanju

KATEGORIJA 
03 ZVUK

Radove možete prijaviti u sljedeće 2 podkategorije:

 • 03A Radio oglasi
 • 03B Drugi oblici zvučne komunikacije

KATEGORIJA 
04 DIZAJN

Radove možete prijaviti u sljedeće 2 podkategorije:

 • 04A Grafički dizajn
 • 04B Produkt dizajn

KATEGORIJA 
05 OOH

Radove možete prijaviti u sljedeće 2 podkategorije:

 • 05A Postojeći formati (bilbordi, metrolight, citylight…)
 • 05B Inovate (novi oblici oglašavanja u javnom prostoru)

KATEGORIJA 
06 DIGITAL

Radove možete prijaviti u sljedeće 2 podkategorije:

 • 06A Web stranice i aplikacije
 • 06B Komunikacija na društvenim mrežama

KATEGORIJA 
07 DOGAĐAJI

U kategoriji događaji možete prijaviti radove uz priložen multimedijalni materijal.

KATEGORIJA 
08 DIRECT

Radove možete prijaviti u sljedeće 2 podkategorije:

 • 08A Direktna komunikacija prema potrošačima
 • 08B B2B

KATEGORIJA 
09 DRUŠTVENO ODGOVORNE KAMPANJE

U kategoriji društveno odgovorne kampanje možete prijaviti radove uz priložen multimedijalni materijal.

KATEGORIJA 
10 INTEGRISANE KAMPANJE

U kategoriji integrisane kampanje možete prijaviti radove uz priložen multimedijalni materijal.