KATEGORIJA
A FILM

KATEGORIJA
B PRINT & PUBLIKACIJE

Print (Printana komunikacija – oglasi, plakati, publikacije)
B01 Print oglasi
B02 Plakati
B03 Publikacija (štampane i digitalne)

KATEGORIJA
C ZVUK

KATEGORIJA
D AMBIENT

D01 svi oblici komuniciranja na otvorenom
D02 svi oblici komuniciranja u zatvorenom prostoru

KATEGORIJA
E DIGITAL

E01 Web stranice i aplikacije
E02 Komunikacija na društvenim mrežama
E03 Web oglasi, publikcije i promocija izvan web stranice
E04 Video sadržaji nastali sa namjerom da se komunicira na webu ili mobitelu
E05 Direktni marketing (E-mail, mobilni odnosno SMS i MMS marketing)

KATEGORIJA
F DIRECT

KATEGORIJA
G INTEGRISANE KAMPANJE

KATEGORIJA
H EVENT

KATEGORIJA
I PR

KATEGORIJA
J DIZAJN

J01 Grafički dizajn
J02 Produkt dizajn
J02 Digitalni dizajn

KATEGORIJA
K DOBROBIT DRUŠTVA

KATEGORIJA
L KREATIVNA UPOTREBA MEDIJA

KATEGORIJA
M KREATIVNA UPOTREBA PODATAKA

KATEGORIJA
N SVE OBJAVLJENO U BIH