Domestic c

+ Svi radovi kreirani u BiH

U takmičarskoj skupini Sve kreirano u BiH mogu učestvovati svi radovi izvorno nastali na teritoriji Bosne i Hercegovine, kao cjelovite kampanje i pojedinačni dijelovi kampanja, koji su objavljeni u razdoblju od 1. januara/siječnja 2022. do 30. septembra/rujna 2023. godine.

 

Ova skupina kategorija smatrat će se nacionalnim festivalom kreativne komunikacije Bosne i Hercegovine.

Global Award

+ Svi radovi objavljeni u BiH

U takmičarskoj skupini Sve objavljeno u BiH mogu učestvovati radovi internacionalnih agencija, kompanija i pojedinaca nastali na teritoriji izvan Bosne i Hercegovine, kao cjelovite kampanje i pojedinačni dijelovi kampanja, koji su najmanje jednom objavljeni u nekom od medija na teritoriji Bosne i Hercegovine u razdoblju od 1. januara/siječnja 2022. do 30. septembra/rujna 2023. godine.

A Film

Film (svi video sadržaji nastali sa namjerom da se komunicira na tv i kino ekranima)

B Print & Publikacije

Print (Printana komunikacija – oglasi, plakati, publikacije)

B01 Print oglasi

B02 Plakati

B03 Publikacija (štampane i digitalne)

C Zvuk

Zvuk (radio oglasi i ostali oblici zvučnog komuniciranja)

D Ambient

D01 svi oblici komuniciranja na otvorenom

D02 svi oblici komuniciranja u zatvorenom prostoru

E Digital

(web stranice i aplikacije, komuniciranje na društvenim mrežama, web oglasi i promocija izvan web stranice, mobilni sajtovi i aplikacije, mobilne kampanje, content marketing, influencer marketing, svi video sadržaji nastali sa namjerom da se komunicira na webu ili mobitelu, E-mail marketing, mobilni odnosno SMS i MMS marketing, direktni marketing putem online bannera, Google pretraga, društvenih medija i sličnih alata)

E01 Web stranice i aplikacije
E02 Komunikacija na društvenim mrežama
E03 Web oglasi, publikcije i promocija izvan web stranice
E04 Video sadržaji nastali sa namjerom da se komunicira na webu ili mobitelu
E05 Direktni marketing (E-mail, mobilni odnosno SMS i MMS marketing)

F Direct

(svi oblici direktne promocije brenda koji uključuju telemarketing, direktnu poštu, prodaju na adresi kupca, TV i radio marketing sa direktnim odgovorom koji se sastoji od sponzorstva emisije koja detaljno objašnjavaja karakteristike proizvoda i/ili usluge kao i sponzorstvo poruke koja poziva potencijalne kupce “na akciju”, obično poziv besplatnog broja ili posjetu web-stranici)

G Integrisane kampanje

(svi oblici komunikacije sprovedene u barem tri različita kanala)

Specijalne nagrade koje dodjeljuje portal Media Marketing

Nagrada za hrabrost klijentu

Najbolje umijeće izvedbe (rad koji pokazuje stvaralačku izvrsnost i izuzetno izvedbeno umijeće u ključnim segmentima procesa nastanka komunikacije u oblastima fotografije, tekstopisanja, tipografije, ilustracije, režije, produkcije, art direkcije, dizajna zvuka, animacije ili upotrebe autorske muzike


Najbolji uvid (rješenje razvijeno iz genijalnog razotkrivanja ciljne grupe, uvida u to zašto se ponaša tako kako se ponaša, zašto osjeća to što osjeća, uvida koji se koristi za kreiranje odgovora na stvarne potrebe i od vitalnog je značaja za uspjeh komunikacijske kampanje)

H Event

(svi oblici kreativno osmišljenih događaja koji za cilj ima promociju proizvoda, usluge, brenda ili kompanije)

I PR

(rješenja koja uspješno jačaju interne i eksterne komunikacije te odnos kompanije/brenda sa različitim javnostima)

J Dizajn

J01 Grafički dizajn
J02 Produkt dizajn
J02 Digitalni dizajn

K Dobrobit društva

(kampanja ili pojedinačno rješenje koje doprinosi opštem dobru, podstiče pozitivne promjene u društvu i svijet mijenja na bolje)

L Kreativna upotreba medija

(rješenja koja su zbog kreativne upotrebe postojećeg ili novog medija postigla pozitivan odaziv ciljne grupe)

M Kreativna upotreba podataka

(rješenja koja postižu svoj cilj na inovativan način koristeći mjerljive podatke; kreativna upotreba podataka u njihovom je slučaju u središtu ideje, a njihov učinak moguće je jasno predstaviti mjerljivim rezultatima; prijavitelj je u stanju jasno pokazati na koji je način kreativna interpretacija, analiza ili upotreba podataka doprinijela snazi komunikacijskog rješenja)

N OOH

OOH (svi oblici komuniciranja stvoreni u cilju da dopru do potrošača dok su oni u procesu kretanja)
Digital OOH (svi digitalizirani oblici komuniciranja koji se mogu vidjeti na ulicama ili mjestima javnog okupljanja stvoreni u cilju da dopru do potrošača dok su oni u procesu kretanja )

O Sve objavljeno u BiH

(sva kreativna komunikacijska rješenja objavljena odnosno plasirana na teritoriji Bosne i Hercegovine, bez obzira na kanal i zemlju nastanka)

Specijalne nagrade koje dodjeljuje portal Media Marketing

Nagrada za hrabrost klijentu

Najbolje umijeće izvedbe (rad koji pokazuje stvaralačku izvrsnost i izuzetno izvedbeno umijeće u ključnim segmentima procesa nastanka komunikacije u oblastima fotografije, tekstopisanja, tipografije, ilustracije, režije, produkcije, art direkcije, dizajna zvuka, animacije ili upotrebe autorske muzike


Najbolji uvid (rješenje razvijeno iz genijalnog razotkrivanja ciljne grupe, uvida u to zašto se ponaša tako kako se ponaša, zašto osjeća to što osjeća, uvida koji se koristi za kreiranje odgovora na stvarne potrebe i od vitalnog je značaja za uspjeh komunikacijske kampanje)

KOTIZACIJE ZA  NO LIMIT NIGHT

Cijena kotizacije : 150KM +PDV

O NAGRADI

 

No Limit je nagrada kojom Woman.Comm želi promovisati profesionalne vrijednosti i dati svoj doprinos unapređenju i razvoju komunikacijske struke u Bosni I Hercegovini.

Nagrade će biti dodijeljene u okviru festivala kreativne komunikacije – NO LIMIT 2023. u hotelu Hills u Sarajevu 25.10. od 21h

 

Cijena kotizacije za NO LIMIT NIGHT: 

 • 150KM +PDV

 

Ulaznica obuhvata:

 • Svečanost dodjele
 • Večera uz glazbu
 • Networking 

 

Napomena:

2 ulaznice na NO LIMIT NIGHT  gratis svakoj agenciji koja prijavi rad 

Na takmičenje No Limit moguće je prijaviti sve radove tržišnog komuniciranja koji su:

 

 • kreativni proizvodi pojedinaca, kompanija, organizacija, agencija, medija, produkcijskih kuća, dizajn studija itd. koji djeluju na području Bosne i Hercegovine te za koje postoje odgovarajuća autorska prava, osim u takmičarskoj skupini SVE OBJAVLJENO u kojoj pravo na učešće imaju kreativni proizvodi pravnih i fizičkih lica iz cijelog svijeta objavljeni kroz medije u Bosni i Hercegovini;
 • naručeni, odobreni i producirani za oglašivača/naručioca te javno objavljeni o njegovu trošku u razdoblju označenom u raspisu takmičenja (vidi ispod);
 • objavljeni u kvalifikacijskom periodu da, prema kriterijima struke, oblikom i količinom nesumnjivo predstavljaju stvarnu tržišnu aktivnost utemeljenu na poslovnim interesima oglašivača/naručioca;
 • prijavljeni u obliku koji je definiran ovim Pravilnikom, u skladu sa svim pravilima takmičenja te praćeni prijavnicom u kojoj su naznačeni svi traženi podaci i za koje je plaćena kotizacija.

Na No Limit mogu biti prijavljeni svi radovi nastali u periodu od 1. januara/siječnja 2022. do 30. septembra/rujna 2023. godine. 

 

Radove je moguće prijaviti najkasnije 30. septembra/rujna 2023. 

 

Na festivalu No Limit ne mogu učestvovati radovi koji krše tuđa autorska prava. Prijavitelj koji ne bude poštovao ova pravila, prema odluci organizatora, može biti suspendovan od daljnjeg učešća na takmičenju u razdoblju od jedne do tri godine.

Ako se naknadno utvrdi da nagrađeni rad krši pravila takmičenja, nagrada će biti oduzeta, a informacija o tome proslijeđena javnosti koja je bila obaviještena o dodjeljivanju nagrade.

 

Primljena prijava smatra se konačnom te se podaci navedeni u njoj ne mogu naknadno mijenjati. Samom prijavom organizatoru je dat pristanak za objavu prijavljenih radova u izvornom obliku za sve potrebe No Limit festivala. 

 

Zaštita ličnih podataka od velike nam je važnosti. Svi podaci za kontakt te dodatne informacije koje navedete tokom postupka prijave na takmičenje, povjerljive su i bit će čuvane u strogoj tajnosti za sve osim za prijavitelja i organizatora.

Prijave na No Limit počinju 25. juna/lipnja 2023. i traju do 30. septembra/listopada 2023.. 

 

U takmičarskoj skupini Sve nastalo u BiH mogu učestvovati svi radovi izvorno nastali na teritoriji Bosne i Hercegovine, kao cjelovite kampanje i pojedinačni dijelovi kampanja, koji su objavljeni u razdoblju od 1. januara/siječnja 2022. do 30. septembra/rujna 2023. godine. Ova skupina kategorija smatrat će se nacionalnim festivalom kreativne komunikacije Bosne i Hercegovine. 

 

U takmičarskoj kupini Sve objavljeno u BiH mogu učestvovati radovi internacionalnih agencija, kompanija i pojedinaca nastali na teritoriji izvan Bosne i Hercegovine, kao cjelovite kampanje i pojedinačni dijelovi kampanja, koji su najmanje jednom objavljeni u nekom od medija na teritoriji Bosne i Hercegovine u razdoblju od 1. januara/siječnja do 30. septembra/rujna 2023. godine. 

 

Radovi se prijavljuju na internetskoj stranici www.nolimitfestival.ba, a za učešće je potrebno:

 

 1. Za svaki pojedinačni rad ispuniti online prijavnicu.
 2. Uploadovati prijavljeni rad u izvornom obliku, bez naknadnih izmjena te uz njega priložiti opis projekta koji sadrži brief, rješenje, realizaciju, rezultate, imena i funkcije svih članova projektnog tima (maksimalno 2000 karaktera sa razmacima).
 3. Platiti kotizaciju.

 

Prijavljeni rad žiriju može biti predstavljen na dva načina:

 

 1. U obliku video sažetka u trajanju od maksimalno tri (3) minute u zadanom formatu (.mp4, minimalne rezolucije 1280 x 720, veličine do 170 MB) (preporučljivo),

 2. kao PDF dokument, ukoliko je rad takav da ne zahtijeva video sažetak; u tom slučaju predati glavni vizual kampanje u formatu .jpg, .jpeg, .png, .tiff ili PDF, minimalne širine 170mm (642 px) i rezolucije 300 dpi.

 

Prezentacija radova dostavljena kao Word dokument neće biti prihvatane. 

 

Ovdje ćete pronaći detaljna uputstva za prijavu rada u svaku pojedinu takmičarsku kategoriju. 

 

Na takmičenju mogu konkurisati cjelovite, integrirane kampanje te pojedinačni, jedinstveni dijelovi unutar kampanje koji predstavljaju jednu ideju (npr. TV oglas ili serija TV oglasa, printani oglas ili serija printanih oglasa, plakat ili serija plakata, letak, banner i sl.).

 

Sve vrste oglasa (TV oglasi, radijski oglasi i dr.) treba obvezno prijaviti u izvornom obliku bez naknadnih izmjena, a sredstva interaktivne komunikacije propratiti aktivnim linkom.

 

Sredstva direktne komunikacije mogu biti dostavljena i u fizičkom obliku kako bi ih članovi žirija, po želji, mogli razgledati pri žiriranju.

Uplatu za prijavu rada potrebno je izvršiti u naznačenom roku. Radovi za koje uplata nije podmirena najkasnije do 30. septembra/rujna 2023. neće se moći takmičiti. 

Cijena prijave na takmičenje No Limit festivala po radu iznosi:

 

Rani prijavni rok do (15.08.) 140 KM +PDV

 

Kasni prijavni rok (15.08. do 30.09.) 180 KM +PDV

 

Napomena : za  5+ radova – 10% popusta 

 

KRITERIJI I PROCES OCJENJIVANJA RADOVA

 

Ocjenjivanje prijavljenih radova odvija se u tri kruga.

 

Banka: ASA Banka d.d. Sarajevo

 

Broj žiro računa: 1340011120912191

Ocjenjivanje prijavljenih radova odvija se u tri kruga. 

 

Prvi krug glasanja

 

U prvom krugu glasanja, članovi žirija sve prijavljene radove ocjenjuju sa DA (rad zaslužuje da uđe u uži izbor za festivalske nagrade) i NE (rad ne zaslužuje da uđe u uži izbor za festivalske nagrade). Dobijeni rezultati glasanja, ocjene pojedinih članova žirija i rezultati za svaki pojedinačni rad, dostupni su svim članovima žirija na početku drugog kruga glasanja, kada članovi žirija potvrđuju uži izbor radova. U pravilu, najmanje 20% radova koji su dobili najpozitivnije ocjene članova žirija ulazi u uži izbor u svakoj  od takmičarskih kategorija. Broj pozitivnih ocjena potreban za ulazak u uži izbor utvrđuju članovi žirija većinom glasova. 

 

Drugi krug glasanja

 

Sve radove koji su ušli u uži izbor, žiri u drugom krugu glasanja ponovo pregleda i ocjenjuje  ocjenama od 6 do 10. Rezultati ovog kruga glasanja, ocjene pojedinih članova žirija i prosječna ocjena za svaki pojedini rad prikazuju se svim članovima žirija. Rang lista radova dobijena prosjekom ocjena za svaki od njih, osnova je za diskusiju žirija o srebrnim i zlatnim nagradama. Kao rezultat diskusije, članovi žirija dizanjem ruku biraju dobitnike srebrnih i zlatnih nagrada.

Svi radovi koji su u drugom krugu dobili zlatnu nagradu, nominuju se za Grand Prix sa samo jednom nominacijom, bez obzira na broj osvojenih zlatnih nagrada.

 

Treći krug glasanja

 

U zadnjem krugu glasanja, članovi žirija biraju dobitnike Grand Prix-a i najbolji rad festivala. Svi radovi koji su osvojili zlatnu nagradu i nominovani su za Grand Prix, ponovo se ocjenjuju ocjenama od 6 do 10. Radovi koji dobiju prosječnu ocjenu 8 ili više mogu osvojiti Grand Prix, a rad sa najvišom prosječnom ocjenom proglašava se najboljim radom festivala. Ako ili-ili više radova dobiju istu najvišu prosječnu ocjenu, o pobjedniku – najboljem radu festivala – odlučuje predsjednik žirija. 

U svakom od krugova glasanja suzdržan je član žirija čiji se rad ocjenjuje. 

Prilikom ocjenjivanja radova, članovi žirija vode se sljedećim kriterijima:

 

 • Kriterij atraktivnosti. No Limit nagrađuje radove koji su drukčiji od uobičajenih, koji su posebni i uzbudljivi, osobito nova, domišljata, neočekivana i inovativna kreativne rješenja.
 • Kriterij medijske neutralnosti. No Limit vrednuje idejni i izvedbeni kvalitet rada bez obzira na medij u kojem je objavljen (podrazumijeva se da idejno i izvedbeno rješenje uvažava specifičnosti pojedinog medija).
 • Kriterij izvornosti. No Limit daje prednost radovima koji nisu reciklirali postojeće ideje i već viđene kreativne koncepte. Izravni plagijati nastoje se prepoznati i diskvalificirati.
 • Kriterij relevantnosti ideje. No Limit vrednuje u kolikoj je mjeri korišteno kreativno rješenje uvjerljivo ciljnoj grupi te nagrađuje radove koji su u navedenom smislu relevantni i ostvaruju potreban nivo uvjerljivosti.
 • Kriterij efikasnosti.

Pobjednicima svake od takmičarskih kategorija bit će dodijeljena zlatna nagrada.

 

 

Drugoplasiranim projektima u svakoj kategoriji bit će dodijeljena srebrna nagrada.

 

 

Ako radovi u pojedinoj kategoriji imaju niske prosječne ocjene, postoji mogućnost da se dodijeli samo srebrna, a moguće je da se u cijeloj kategoriji ne dodijeli niti jedna nagrada. 

 

Radovi koji su proglašeni pobjednicima natjecanja bit će nagrađeni certifikatom. 

 

 

Prema ukupnom zbiru bodova iz svih takmičarskih kategorija, organizator dodjeljuje posebne nagrade za Agenciju godine, Oglašivača godine i Kreativca godine.

 

 

Bodovi se računaju samo za najvišu poziciju koju je rad osvojio i nisu kumulativni, što znači da osvajanje nagrade u kategoriji isključuje bodove za finalistu.

 

 

Svaka Srebrna nagrada nosi 6 bodova i Zlatna nagrada 10 bodova. 

 

Ako isti rad prijavljuje više agencija (a taj je slučaj poželjno izbjegavati), pri prijavi je potrebno definirati primarnu agenciju kojoj će biti dodijeljeni svi bodovi u slučaju osvajanja nagrada ili statusa finalista na natjecanju.

 

Ukoliko dvije ili više agencija imaju isti broj bodova, nagradu Agencija godine dobija agencija koja ima najviše najvećih nagrada u svim takmičarskih kategorijama. 

 

Ukoliko dva ili više oglašivača imaju isti broj bodova, oglašivač godine postaje kompanija koja dugoročno doprinosi razvoju tržišta i komunikacijske struke u BiH. 

 

Ukoliko dva ili više kreativnih direktora imaju isti broj bodova, Kreativcem godine bit će proglašen kreativni direktor koji ima najviše najvećih nagrada u svim takmičarskih kategorijama.

 

 

Prema kriteriju dugoročnog doprinosa struci i iznimnim rezultatima rada, organizator festivala, Woman.Comm proglasit će Kreativnu ličnost godine u Bosni i Hercegovini.  

NL Festivalska iskustva

NO LIMIT BH Advertising Festival je takmičenje u kreativnosti na kojem učestvuju agencije i oglašivači iz Bosne i Hercegovine sa svojim kreativnim idejama. No Limit nagrađuje najoriginalnije i jedinstvene ideje koje pomiču granice, neovisno o vrsti medija u kojem su realizirane.

 

Svi prijavljeni radovi ravnopravno učestvuju u konkurenciji za zlatne i srebrne nagrade. Proglašenje pobjednika No Limit Advertising Festivala bit će održano 25. oktobra 2023. godine u Sarajevu, Hotel Hills.
Festival je rezultat suradnje agencije Prefix i Woman.Comm Cluba u koprodukcijskom odnosu sa portalom Media Marketing, te predstavlja vrhunac kreativnosti i inovativnosti u oglašivačkoj industriji.

Organizacijom festivala želimo priznati, nagraditi i promovirati rad pojedinaca, timova i agencija koji je zasnovan na idejama u oglašavanju i visokoj kreativnosti u njihovoj realizaciji.

 

U ocjenjivanju kreativnih postignuća primjenjujemo visoke profesionalne standarde struke koji su zasnovani na standardima priznatim u cijelom svijetu.

 

Nagrađivanjem kreativnih vrijednosti želimo udahnuti novu energiju u razvoj oglašavanja i motivirati kreativne ljude na još veća postignuća svjesni da samo nove ideje mogu stvoriti uvjete za prosperitetnu budućnost Bosne i Hercegovine.

Naša vizija je da budemo i ostanemo centralni festival koji nagrađuje jedinstvene ideje u marketinškoj i komunikacijskoj struci u Bosni i Hercegovini.

 

Nastojat ćemo neprestano doprinositi razvoju marketinga i komunikacija kroz nova znanja i motiviranje na velika kreativna postignuća struke.

NL Sponzori Festivala

39 NO LIMIT NAGRADA
Agencija godine
Oglašivač godine
Kreativac godine
Oglašivačka ličnost godine

NO LIMIT ŽIRI

Istaknuti stručnjaci kreativne i advertising industrije iz Bosne i Hercegovine i regije.
 

Aquarius Banjaluka
Direktorica

Degordian Mostar
Direktorica

BH Telecom
Rukovoditeljica Sektora za upravljanje promocijom kompanije BH Telecom

McCann Sarajevo
Direktorica

Izvršna direktorica marketinga u grupi Mercator

chief creative officer i suvlasnik najnagrađivanije regionalne kreativne agencije Bruketa&Žinić&Grey

Menadžerica marketinga u kompaniji dm drogerie markt

Suvlasnica i direktorica agencije Communis Sarajevo

Amra Skrobo Berberović

Direktorica marketinga kompanije Boreas d.o.o.

posljednji je Mohikanac advertajzing industrije u Unsko-sanskom kantonu

Helena Radić Bosanac

Direktorica korporativnih komunikacija i društveno odgovornog poslovanja Jamnica plus d.o.o.

Izvršna direktorica Publicis Groupe Hrvatska i glavna operativna direktorica (COO) Publicis Groupe Adriatic

Lazar Sakan

Vlasnik marketinške agencije New Moment

Moderator „No limit“

NL Partneri

Brankica Janković

Aquarius Banjaluka
Direktorica

Jedna od pionirki advertajzinga u BiH. Njen Aquarius, nastao kao porodična priča, već punih 30 godina predstavlja nepresušnu bazu talenata, kuću u kojoj su stasale i stasavaju generacije talentovanih dizajnera, ilustratora, videografa, kopirajtera, PR-ovaca, producenata, menadžera… mnogo jednostavnije – agencijskih ljudi. Aquarius je kroz svoju istoriju osvajao domaće, regionalne i svjetske nagrade i priznanja, ali je ona najzadovoljnija onda kada Aquarius gradi svoje priče i podiže vlastite brendove. Bosonoga produkcija je produkcijska kuća u cjelosti pokrenuta agencijskim resursima još 2009. godine. Bosonoga se za vrlo kratko vrijeme nametnula u regiji kao sinonim za krimi-noir žanr i potpuno drugačije koncepte, naročito zbog trilogije dramskih serija Meso – Kosti – Koža, kao i apsurdne humorističke serije Advokado, koja je, između ostalog, prošle godine dobila i “Srce Sarajeva” u kategoriji Najbolja komedija.

Ivona Jurilj

Degordian Mostar
Direktorica

Ivona Jurilj je country manager za bh. ured agencije za digitalni marketing Degordian na čijem je čelu od osnivanja ureda 2012. godine.  Od pozicije praktikanta u Zagrebu, do pokretanja ureda u Mostaru, više od 13 godina uspješno plovi digitalnim vodama i radi na projektima iz oblasti digitalnog marketinga, oglašavanja, employer brandinga, izrade web stranica, kreiranja strategija komuniciranja i nastupa na tržištu.

Ostvarila je suradnje s nizom najuspješnijih kompanija i brendova u BiH i državama regije, a projekti i kampanje koji su zajedničkim radom plasirali u javnost, donijeli su i niz nagrada kao potvrdu uspješnosti.

Iznimnu važnost pridaje edukaciji i mentorstvu zbog čega se u toj ulozi našla više puta, a česta je gošća panel diskusija, konferencija i stručnih skupova u regiji. Uključena je u više udruženja u industriji koja za cilj imaju unaprijediti komunikacijsku i marketinšku struku u regiji i educirati mlađe naraštaje.

Nađa Lutvikadić Fočo

BH Telecom
Rukovoditeljica Sektora za upravljanje promocijom kompanije BH Telecom

Ekspertica za komunikacije, s više od 20 godina profesionalnog iskustva, od čega je 17 godina na strani jedne od najvećih i najuspješnijih bh. kompanija, BH Telecom, gdje sa svojim timom bilježi značajne rezultate, kreira i nameće potpuno nove trendove i načine komuniciranja te uspješno prati trendove koji se svakodnevno mijenjaju u ovoj industriji.

 

U svoj impresivni CV upisala je rad u medijima, Studentskoj uniji Univerziteta u Sarajevu, obnašala je ulogu PR-a u Federalnom ministarstvu prometa i komunikacije, a nosila je i titulu predsjednice Komisije za pitanja mladih pri Vijeću ministara BiH.

Svoje znanje i danas nesebično dijeli kao konzultantica za PR u Londonskoj školi PR-a. Najviše uživa radeći kao predavačica i trenerica za oblast odnosa s javnošću i korporativnih komunikacija.

Vesna Vlašić

McCann Sarajevo
Direktorica

Vesna Vlašić vodi kreativnu agenciju McCann, koja je pod njenim vodstvom doživjela svoje najsjajnije momente – od nagrada na regionalnim festivalima kreativnosti, titule agencije godine u BiH za 2019, te jednog od najpoželjnijih poslodavaca u BiH dugi niz godina, do posljednjeg certfifikata “Izvrsnost u različitosti” koji joj je vrlo drag jer svjedoči o posvećenosti agencije diverzitetu i inkluziji, i pobjede mladog agencijskog tima na nacionalnom takmičenju Young Lions 2022. Kreativac je po prirodi čiji su svi napori suštinski uvijek vodili u istom pravcu – ka razvoju i njegovanju kreativnog izražaja i ekspresiji novih ideja kroz različite kanale. Prepoznata je kao odličan krizni menadžer i kreativni lider, što je osobito dokazala tokom i nakon pandemije, a povrh svega je draga i stabilna podrška agencijskom timu.

Viktorija Radojević Mavrič

Izvršna direktorica marketinga u grupi Mercator

Od 2014. je bila izvršna direktorica marketinga Mercator d.o.o Srbija.

Prethodno je bila direktorica sektora marketing u Idea Srbija, gdje je od 2007. do 2014. bila voditeljica odjela za odnose s javnošću i voditeljica odjela za istraživanje i analize.

Studirala je organizacijske znanosti u Beogradu, a MBA na IEDC International School of Management na Bledu.

Članica je udruženja Naleda u Srbiji, Yes u Sloveniji i mnogih drugih.

U području strateškog marketinga uvodi nove pristupe i ideje, a svoju neiscrpnu energiju širi na sve oko sebe. U svakom projektu pronalazi inspiraciju, u preprekama vidi prilike, u ljudima potiče potencijal. Povezivanje sporta s marketingom vidi kao dinamično područje stvaranja dodatnih vrijednosti, kao disciplinu koja jača obje industrije i donosi pobjednička rješenja.

Nikola Žinić

chief creative officer i suvlasnik najnagrađivanije regionalne kreativne agencije Bruketa&Žinić&Grey

Nikola Žinić je chief creative officer i suvlasnik najnagrađivanije regionalne kreativne agencije Bruketa&Žinić&Grey koja je od svog osnutka 1995. do danas osvojila preko 650 nagrada za oglašavanje i dizajn. Otac je Tije, Gregora i Svena.  

Tijekom 28 godina radio je na kampanjama za brojne regionalne i globalne brendove i oglašivače te je bio član brojnih stručnih žirija među kojima su Effie Awards Europe i Effie Hrvatska, Golden Drum, Young Lions Hrvatska, BalCannes, Kaktus i drugi. Član je organizacijskog odbora Dana komunikacija i hrvatskog Effie natjecanja. 

U poslu ga posebno zanima kako kroz inovativne suradničke alate, zajedno s klijentima i kreativcima, doći do ideja koje rješavaju poslovne izazove klijenta. Strastveni je gejmer 🖖  

Ajla Hadžić

menadžerica marketinga u kompaniji dm drogerie markt

Rođena je 1.9.1984. godine u Sarajevu gdje završava osnovnu i srednju školu. Nakon kratkog rada u kompaniji dm drogerie markt već je dobila priliku da samostalno upravlja kampanjama koje su najčešće bile društveno odgovorne te one iz beauty segmenta. 2017. godine postaje menadžerica Marketinga kompanije dm drogerie markt u BiH. Tokom svoje jedanaestogodišnje karijere u dm-u radila je na mnogobrojnim uspješnim projektima ali i izgradnji imidža brenda, održivom razvoju, CSR aktivnostima, media planiranju, kao i na planiranju i realizaciji strateških komunikacijskih ciljeva kompanije u BiH. Danas vodi tim sastavljen od 15 marketing entuzijasta te sudjeluje u radu nacionalnih i internacionalnih radnih grupa i projekata.

Zvezdana Žujo

suvlasnica i direktorica agencije Communis Sarajevo

Zvezdana Žujo je suvlasnica i direktorica agencije Communis Sarajevo.

U svijet oglašavanja ušla je prije 28 godina u agenciju Saatchi & Saatchi, tada najeminentnijoj beogradskoj agenciji.

Četiri godine kasnije, prihvatila je novi izazov i otvorila Communis u Sarajevu, neovisnu full service agenciju. Kada su Dragan Sakan i Ivan Stanković odlučili da 1988. godine Saatchi Beograd otvori agenciju u Sarajevu, za tu avanturu su u svom timu odabrali Zvezdanu. Prihvatila je prijedlog uz uslov da od toga možda ne bude ništa ako sama procjeni da još nije vrijeme za takve poduhvate. Spakovala je stvari za par dana boravka i osvanula u Sarajevu. Šetala je gradom cijeli dan i upoznavala ga. Naveče se napila vode na česmi kod Begove džamije i ujutro poslala poruku u Bograd: „Meni se Sarajevo dopada i ja mogu ovde da žiim i radim. Ostajem!“ I tako već 24 godine. Zavoljela je Sarajevo, stekla mnogo prijatelja i klijenata za agenciju. Nikada se nije pokajala.

Zvezdana upravlja sa 20 zaposlenih, preko 60 klijenata iz različitih industrija i 15 različitih tržišta.

Agencija je osvojila više od 30 lokalnih i regionalnih nagrada, ali je najviše ponosna na rad sa

brojnim klijentima koji su u agenciji od samog početka formirajući tako pravo partnerstvo.

Nermin Nino Kasupović

posljednji je Mohikanac advertajzing industrije u Unsko-sanskom kantonu

Nermin Nino Kasupović posljednji je Mohikanac advertajzing industrije u Unsko-sanskom kantonu. Prije trinaest godina, u Bihaću je osnovao prvu specijaliziranu brand design agenciju, i ne samo osnovao, već ju je zajedno sa svojim timom kreativaca održao živom, radeći za lokalne, regionalne te međunarodne klijente.

 

Prije šest godina, pokrenuo “Festival kreativnih komunikacija – Bihaćka kreativna republika”. Ovaj festival okuplja istaknute stručnjake iz komunikacijske industrije Adriatic regije, osim što toga, on potiče razmjenu ideja, inspiraciju i rast cijele zajednice. Bihaćka kreativna republika postala je platforma koja obogaćuje i unapređuje komunikacijski sektor u regiji.

 

I kao da ovo nije bilo dovoljno, sa suprugom Nervesom pokrenuo je malu manufakturu za proizvodnju domaće ručno rađene trahane, pod brendom Braško. Za četiri godine postojanja, Braško je osvojio tržište Zapadne Europe i Amerike. 

 

Sve ovo uspijeva zahvaljujući isključivo starom dobrom entuzijazmu.

Aleksandra DIlevska

Izvršna direktorica Publicis Groupe Hrvatska i glavna operativna direktorica (COO) Publicis Groupe Adriatic

Aleksandra je studirala informatiku na Elektrotehničkom fakultetu. Sve što je nekada zanimalo bile su matematika i fizika. Po završetku studija razmišljala je o poslu u nekoj informatičkoj kompaniji. U to vrijeme će upoznati Žaklinu Nikolić koja je iz Beograda došla u Skoplje da otvori afilijaciju agencije Dragana Sakana S Team Bates. Brzo su se sprijateljile, Žaklina je bila uporna da se Saška, kako Aleksandru zovu svi oni koji je poznaju, oproba u oglašavanju i tako je počelo.

 

Brzo je pogodio virus advertisinga, preuzela je sve internacionalne klijente i oduševila se slobodom stvaranja. „Nema rutine, a to je ono što potpuno odgovara mom karakteru, kontinuirano pronalaženje novih rješenja. Rješavanje problema, stvoriti nešto što do sada nije postojalo, od Isaka Njutna do današnjih dana, je za mene kreativnost“, kaže Aleksandra.

 

Završila je MBA iz marketinga na Sheffieldu tako da kombinuje inženjersko znanje sa znanjem iz marketinga što joj, kako sama kaže, mnogo pomaže u poslu, posebno u analizama, strategiji i finansijama.

 

Osnovala je Publicis Makedonija 1996. godine, a 2017. godine preuzima poziciju izvršne direktorice Publicis Groupe Hrvatska i poziciju glavnog operativnog direktora (COO) Publicis Groupe Adriatic. U toj ulozi uspješno je u Hrvatskoj transformirala Publicis agenciju u jednu od najbrže rastućih Publicis agencija u Adriatik regiji. Predana osnaživanju žena u biznisu i kreativnosti bila je posvećena razvoju okruženja i komunikacije koja aktivno potiče žene u ostvarivanju njihovih potencijala

 

Dobitnica je mnogih nagrada na regionalnim i međunarodnim festivalima kao što su Golden Drum, Effie, Euro Effie, Balcannes, Eurobest i prestižni Cannes Lions.

 

Za doprinos i promociju kreativnosti, kulture i umjetnosti u poslovanju, Ministarstvo kulture Republike Francuske odlikovalo je Aleksandru Dilevsku ordenom Chevalier de Artes and Lettre

Mirela Lela Laković

Moderator „No limit“

– Pjevačica, TV voditeljica i moderatorica
– PR i Account manager u reklamnoj agenciji Supermarket
– Diplomirala na Odsjeku za komparativnu književnost i bibliotekarstvo na Univerzitetu u Sarajevu, nakon čega je završila Odnose s javnošću na Bussines Academy.
Iako je prvenstveno poznata po specifičnom scenskom imidžu i kreativnim muzičkim nastupima s bratom (Laka band), Mirela pokazuje izvrsno umijeće i kao televizijska voditeljica i moderatoica javnih događaja.
U marketinškoj industriji aktivna je preko 17 godina unutar kojih je bila angažovana na ozbiljnim i kompleksnim projektima za domaće i strane klijente na pozicijama team leadera, PR managera, stručnog consultanta i sl.
Živi i radi u Sarajevu.